Droša gāzes balonu lietošana, transportēšana & uzglabāšana

DROŠA GĀZES BALONU LIETOŠANA


Pirms gāzes izmantošanas, izpētiet riskus, kas ir saistīti ar tās lietošanu!

 

Savienojiet un nostipriniet visas caurules, kas ir pakļautas vibrācijai – tās rezultātā palielinās noplūdes rašanās risks.

 

Pirms spiediena padeves sistēmā, vienmēr pārbaudiet pieļaujamo darba spiedienu. Pārsniegt pieļaujamo darba spiedienu ir aizliegts!

 

Spiediena mērītājiem (manometriem) ir jābūt pārbaudītiem un regulāri kalibrētiem. To mērīšanas skalai jābūt pagrieztai cilvēkam redzamajā pusē.

 

Pirms sistēmas izjaukšanas vienmēr pārliecinieties ka tā ir brīva no virsspiediena! Demontāža gadījumā manometra radījumiem nevar uzticēties! Nekad nelietojiet uzgriežņa atslēgu kamēr sistēmā pilnībā nav nomests spiediens!

 

Pavēršot sejā augsta spiediena gāzes plūsmu no balona, var izsist acs ābolu!

 

Nekad nejokojiet ar augstu spiedienu! Šādu joku rezultāts var būt fatāls – iekšējo orgānu bojājumi, acs zaudējums utml.

 

Nekad neizmantojiet gāzes plūsmu lai nopūstu gružus no zemes, specapģērba vai matiem!

 

Ja pilnam gāzes balonam tiek nolauzts vai izskrūvēts ventilis – balons var kļūt par raķeti. Neskatoties uz balona 65 kg masu, tas var sasniegt ātrumu 55 km/stundā!

 

Nepieļaujiet tauku, eļļas vai smērvielu nokļūšanu uz balona un ventiļa. Naftas un eļļas maisījums ar tādām gāzēm kā skābeklis, varbūt sprādzienbīstams!

 

Nekad nenoņemiet un nemainiet gāzes balonu marķējumus!

 

Pārbaudiet vai balonu ventiļiem un gāzu apgādes sistēmām nav noplūdes. Visvieglāk to izdarīt ar ūdens un ziepju palīdzību.

 

Ja Jūs neizmantojiet gāzi pat neilgu laiku, vienmēr aizveriet ventiļus!

 

Parūpējieties par savu drošību!

Drošība & Vide