STIKLS & MINERĀLI


Šajā sadaļā doti piemēri gāzu izmantošanai dažādu procesu realizācijā stikla, saistvielu un cementa, stikla vates un akmens vates ražošanā. Papildus gāzēm, kas nepieciešamas dažādu procesu veikšanai, Messer ar savu ilggadīgo pieredzi un nepārtraukto attīstību, labprāt jums palīdzēs ar informāciju, kādas ir jūsu procesu modernizācijas, un optimizācijas iespējas.

Rūpniecības nozares