ĶĪMIJA


Ķīmiskajā rūpniecībā ir daudz un dažādu pielietojumu rūpnieciskajām gāzēm. Daudzos procesos skābekļa izmantošana palielina ražošanas jaudu vai uzlabo reakcijas efektivitāti. Slāpekļa izmantošana ir drošības līdzeklis: inertizācija palīdz izvairīties no eksplozijas un ugunsgrēka draudiem.

Rūpniecības nozares