GUMIJA & PLASTMASA


Šajā sadaļā doti dažādi gumijas un plastmasas ražošanas procesa posmi, kā arī aprakstīts iespējamais ar tiem saistītais gāzu pielietojums.

Rūpniecības nozares