RIEPU RAŽOŠANA


PROCESA APRAKSTS

Riepu ražošanas procesā ir svarīgi izpildīt augstās prasības, kas izvirzītas automašīnu riepām, vienlaikus optimizējot šo sarežģīto procesu. Ļoti svarīgs ražošanas solis ir vulkanizācija. Tradicionālajām metodēm, piemēram, tvaika izmantošanai, ir daži trūkumi. Procesa parametrus, piemēram, spiedienu un temperatūru, šajā procesā nevar iestatīt neatkarīgi vienu no otra, kas negatīvi ietekmē riepas kvalitāti. Papildus slāpekļa izmantošana dod risinājumu šai problēmai.

GĀZU PIELIETOJUMS

Slāpekļa-tvaika sistēmu gadījumā dažādus procesa parametrus var iestatīt individuāli. Tvaiks nodrošina siltumu, un slāpeklis stabilizē spiedienu līdz vajadzīgajam līmenim. Tā rezultātā slāpekļa-tvaika sistēmām ir īsāks darbības cikla laiks. Turklāt, tiek palielināts ražošanas apjoms, vienlaikus uzlabojot produktu kvalitāti, jo ir novērsta lokāla tvaika pārkaršana. Tas aizsargā kameras un gumiju.

MESSER RISINĀJUMS

Messer piedāvā ekspertu komandu, kam ir atbilstoša pieredze, lai īstenotu procesu uzlabojumus kopā ar mūsu klientiem.

Mēs palīdzēsim tos realizēt – no idejas līdz projektēšanas stadijai un tālāk līdz pat īstenošanai jūsu rūpnīcā. Turklāt varam veikt izmēģinājumus – ātri un rentabli, izmantojot esošās iekārtas un aprīkojumu.

 

 

Rūpniecības nozares