ELME MESSER GAAS VADLĪNIJAS VIDES JOMĀ


ELME MESSER GAAS ievēro vides vadlīnijas, kuras uzņēmums ir iestrādājis savas saimnieciskās darbības pamatos:

ELME MESSER GAAS apņemās

 • noteikt savas saimnieciskās darbības materiālo ietekmi uz vidi un izvirzīt mērķus pastāvīgai vides saderības uzlabošanai.
 • samazināt radītās produkcijas un sniegto pakalpojumu ietekmi uz apkārtējo vidi.
 • censties novērst vides piesārņojumu.
 • samazināt atkritumu rašanos un atbalstīt piesārņojuma novēršanas programmas.
 • veidot savas darbības principus, uzņēmuma procesus, procedūras un resursus vides vadlīniju īstenošanai, ņemot vērā labāko pieejamo tehnoloģiju.
 • mudināt savus darbiniekus rīkoties videi draudzīgi gan darbā gan arī mājās.
 • veicināt nepārtrauktu virzību atkritumu samazināšanai.
 • stingri ievērot spēkā esošo vides likumdošanas aktu prasības.
 • izvērtēt iespējamo ietekmi uz vidi, pirms būvēt jaunas vai pārveidot esošās iekārtas.
 • tiekties uz atklātu un godīgu saziņu ar visām ieinteresētajām pusēm un kaimiņiem.
 • samazināt enerģijas patēriņu un, kur vien iespējams, materiālus izmantot ekonomiski izdevīgā veidā.