Misija

ELME MESSER GAAS MISIJA


Mūsu vīzija

ELME MESSER GAAS ir nozīmīgs rūpniecisko gāzu piegādātājs Baltijas, Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas tirgū.

Mēs domājam ilgtermiņā un rīkojamies izlēmīgi, un novērtējam sevi pēc iegūtajiem panākumiem.

Kopā ar mūsu partneriem un saistītajiem uzņēmumiem metināšanas un griešanas tehnoloģiju jomā, mēs veidojam sinerģiju un prasmīgi, uzticami un ar inovāciju palīdzību apmierinām klientu vajadzības.

Tas mūs padara par pirmo izvēli mūsu klientiem un darbiniekiem.

Mūsu misija

Kā ģimenes uzņēmums ar bagātīgām tradīcijām, mēs koncentrējamies uz nākotni, vienlaikus ņemot vērā atšķirīgos apstākļus dažādos tirgos. Mēs arī izmantojam savu pieredzi un kompetenci, lai nostiprinātu savas pozīcijas jaunos tirgos.

Sākot no acetilēna līdz ksenonam, mēs saviem klientiem piedāvājam plašu tehnisko un medicīnisko gāzu, pārtikas un speciālo gāzu klāstu. Mūsu produktu klāstu papildina arī mūsu sniegtie pakalpojumi, un modernās tehniskās iekārtas un aprīkojums.

Mūsdienīgos un augsti attīstītos tehnoloģiju centros mēs strādājam kopā ar klientiem, lai izstrādātu jaunas tehnoloģijas gāzu izmantošanai gandrīz ikvienā nozarē, pārtikas tehnoloģijā, medicīnā, zinātnē un pētniecībā.

Mūsu efektīvie un uzticīgie darbinieki, mūsu elastīgā pieeja, ko veltam mūsu klientiem vietējos tirgos, padara mūs par viņu vēlamāko partneri.

Izmantojot uzņēmējdarbības intuīcijai, tālredzīgai domāšanai un nepārtrauktai procesu uzlabošanu, mēs radām pievienoto vērtību mūsu klientiem, tā nodrošinot abpusējus panākumus ilgtermiņā

Drošs finansējums un godīga peļņa garantē mūsu neatkarību un nodrošina ilgtspējīgu izaugsmi.

Mūsu vērtības

Pieeja klientam
Mēs koncentrējamies uz klientu individuālajām prasībām, tā palīdzot viņiem uzlabot konkurētspēju un sniegumu.

Pieeja darbiniekiem
Mēs apmācām un attīstām godprātīgus, motivētus un efektīvus darbiniekus. Mēs sagaidām, ka mūsu darbinieki būs atjautīgi un atbildīgi komandas spēlētāji.

Atbildība
Mēs ļoti nopietni uztveram sociālos pienākumus pret saviem darbiniekiem un sabiedrību.

Drošība
Mēs esam apņēmušies rūpēties par mūsu personāla drošību un mūsu produktu drošu ražošanu, glabāšanu un izmantošanu.

Veselība
Mēs esam noteikuši darba standartus, kas nodrošina veselību un labklājību katram indivīdam.

Vide
Kā daļā no sabiedrības, mēs esam apņēmušies aizsargāt apkārtējo vidi.

Korporatīvie pienākumi
Atbildīgi pārvaldot savus resursus un izmantojot darbinieku talantus, mēs palielinām sava uzņēmuma vērtību ilgtermiņā.

Pārākums
Mūsu darbības pamatā ir tehniskā kompetence, jauninājumi, elastīgums un spēja pieņemt ātrus lēmumus.

Savstarpēja uzticēšanās un cieņa
Mēs uzskatam, ka veiksmīga sadarbībai jābalstās uz savstarpēju uzticību, cieņu caurspīdīgumu un atklātu komunikāciju. Mēs cienam un ievērojam kultūras un sociālās ieražas valstīs, kurās mēs strādājam.

Par mums