Droša gāzes balonu lietošana, transportēšana & uzglabāšana

DROŠĪBA GĀZU BALONU LIETOŠANĀ


Lūdzu, izlasiet pamatprasības darbam ar dažādām gāzēm un gāzu baloniem. Ja savā darbā izmantojat tehniskās gāzes, lūdzu, pirms darba sākuma rūpīgi izlasiet šo sadaļu. Mūsu pieredze rāda, ka, ignorējot drošības prasības, gāzu izmantošanā, agrāk vai vēlāk notiek dažāda veida negadījumi.

Izmantojiet mūsu specialistu sagatavoto informāciju! Jūs varat iegūt nepieciešamās zināšanas par drošu gāzu un aprīkojuma izmantošanu un transportēšanu, turklāt – bez maksas!

Mēs nepārdodam drošību, mēs to piedāvājam!

Drošība & Vide