Droša gāzes balonu lietošana, transportēšana & uzglabāšana

DROŠA GĀZU BALONU PĀRVIETOŠANA


Pārvietojot balonu pat nelielā attālumā, nevelciet, bet ripiniet to!

 

Pārvietojot gāzes balonu, nekad neripiniet to guļus stāvoklī!

 

Pārmērīgi liels ripināšanas ātrums var novest pie nelaimes gadījuma!

 

Rīkojoties ar gāzes baloniem, izmantojiet speciālos apavus ar purngala aizsardzību!

 

Lietojiet cimdus, kad pārvietojiet balonus!

 

Tas ir vienprātīgs ekspertu viedoklis – Nekad nemēģiniet noķert vai noturēt krītošu balonu!

 

Parūpējieties par savu muguru – ceļot nokritušu balonu izmantojiet vairāk kāju, nevis muguras muskuļus! Use your leg muscles rather than your back!

 

Pārvietojot balonus ar iekrāvēju, izmantojiet speciāli šim mērķim paredzētus konteinerus! Neaizmirstiet nostiprināt balonus konteinerā ar došības jostu!

 

Nekad neceliet balonus aiz aizsargkroņa vai ventiļa!

 

Salijuši baloni var būt slideni – esiet īpaši uzmanīgi, rīkojoties ar tiem!

Drošība & Vide