ŠĶIDRĀS GĀZES


Visekonomiskākais veids, gāzu piegādēm “vidējos” apjomos, ir to pārvadāšana speciālās tansporta tvertnēs kriogēnā (sašķidrinātā) vai saspiestā veidā.

Mūsu produkti būs jums pieejami uz vietas vakuumizolētās uzglabāšanas tvertnēs ar iztvaicētājiem vai spiedtvertnēs. Ja jūsu vajadzības ir saistītas ar vidēju / lielu gāzes patēriņu vai zemu temperatūru izmantošanu ražošanas procesos, šķidras kriogēnās gāzes ir pareizā izvēle.

 

KRIOGĒNĀS GĀZES


Produkti