ŪDENS APSTRĀDE


Ūdens tiek izmantots ļoti dažādiem mērķiem. Tā rezultātā ūdens kvalitātes prasības un attīrīšanas procesi ievērojami atšķiras. Rūpnieciskas gāzes ir būtiskas daudzos no šiem procesiem. Skābekli, oglekļa dioksīdu un slāpekli izmanto droša dzeramā ūdens sagatavošanā, prasībām atbilstoša procesa ūdens piegādē un pat stipri piesārņoto notekūdeņu attīrīšanā.

Rūpniecības nozares