KRĀSAINIE METĀLI


Šajā sadaļā ieskicēti dažādas alumīnija, svina un vara ražošanas procesa stadijas, šo metālu termiskā apstrāde un aprakstīti iespējamie gāzu pielietojumi. Papildus gāzēm, kas nepieciešamas dažādu procesu veikšanai, Messer ar savu ilggadīgo pieredzi un nepārtraukto attīstību, labprāt jums palīdzēs ar informāciju, kādas ir jūsu procesu modernizācijas, un optimizācijas iespējas.

Rūpniecības nozares