SVINS


Svins tiek ražots vairākos posmos: Izejvielu, primāro svinu (svinu saturošas rūdas) vai sekundāro svinu (pārstrādāti atkritumi, kas satur svinu, jo īpaši izlietotās baterijas) vispirms sagatavo, izmantojot apdedzināšanas un/vai fiziskos procesus. Pēc tam izejvielas reducē kausēšanas krāsnī un atbrīvo no nevēlamajiem piemaisījumiem, atkarībā no izejmateriāla tiek izmantoti dažādi kausēšanas procesi. Rafinēšanas procesā izkusušais materiāls tiek atbrīvots no piesārņojuma, tālāk to lej veidnēs un to var izmantot kā svina sagatavi turpmākai apstrādei.

 

Rūpniecības nozares