ALUMĪNIJS


Vairāk kā 50% no visa saražotā almīnija izstrādājumu apjoma tiek ražoti tā sekundārās apstrādes ceļā, procesā izmantojot lūžņu pārstrāde un sagatavošanu, kausēšanu un liešanu. Atkarībā no lūžņu piesārņojuma un lieluma, kausēšanai tiek izmantotas dažāda veida krāsnis: rotācijas krāsnis, kameru krāsnis vai šahtveida kurtuves. Lai samazinātu piemaisījumus, alumīnija kausējumu tīra, tam caurpūšot gāzi. Tas notiek izturēšanas krāsnīs vai speciāli izstrādātās kausveida iekārtās. Gadījumā, ja kausējums tiek pārvietots speciālos kausos ar transporta līdzekļiem, ir nepieciešams kausus iepriekš uzsildīt ar degļu palīdzību.

Rūpniecības nozares