VARŠ


Vara ražošanai ir vairākas procesa stadijas. Vara ražošanā kā izejviela tiek izmantots vara rūda (primārais varš) vai vara lūžņi (sekundārais varš). Primārā vara ražošanas laikā izmanto vara izmanto – to apdedzinot iegūst vara sagataves (blisteri). Sekundārā vara ražošanai izmanto vara lūžņus, izdedžus, sārņus, putekļi vai skaidas, kas tiek izkausēti kopā ar koksu un sārņus veidojošām piedevām.

Var izmantoti dažādus kausēšanas procesus. Iegūto šķidro vara kausējumu (Cu 60 līdz 65%) koncentratorā pārtstrādā vara sagatavēs (Cu aptuveni 98%). Pēc rafinēšanas anodu krāsnīs vara sastāvs pieaug virs 99%.

Stiepļu un cauruļu ražošanā tiek izmantoti augstas tīrības pakāpes vienas izcelsmes lūžņi, ko sakausē izmantojot tiešu kausēšanas procesu speciālās šahtu krāsnīs, ar sekojošu liešanu.

Termiskā apstrāde var mainīt vara struktūru un citas īpašības un pielāgot to paredzētajam izmantošanas veidam. Šiem procesiem ir pieejamas dažādas krāsnis, piemēram, periodiskās vai nepārtrauktās darbības tipa krāsnis Beigu apstrādei tiek izmantotas zvanaveida krāsnis.

Rūpniecības nozares