Droša gāzu balonu pārvadāšana

Droša gāzu balonu pārvadāšana


Mēs ražojam un piegādājam plašu gāzu asortimentu. Gāzu pārvadāšana ir saistīta ar dažādiem riskiem. Tas ir ieteicams
izmantot uzņēmuma pakalpojumus, kas specializējies šajā jomā, lai pārvadātu gāzes pat nelielos daudzumos. Mēs labprāt noorganizēsim mūsu produktu piegādi jums.
Lai droši pārvadātu gāzes, ir svarīgi nepārsniegt maksimālo pieļaujamo transportlīdzekļa kravnesību, kas nodrošina kravas drošību.
Jūsu pienākums ir ievērot saistošās prasības un noteikumus.
Katram produktam jūs saņemsiet vielas drošības datu lapu, kurā norādītas visas svarīgākās prasības gāzu drošai izmantošanai, uzglabāšanai un pārvadāšanai. Lūdzu iepazīstieties ar šo informāciju!

Transportlīdzekļu tipi, pamatnoteikumi un maksimālā kravnesība

Vaļēja tipa auto
Gāzu balonu pārvadāšanai piemērotāki ir vaļēji transportlīdzekļi vai kravas automašīnas ar sānu sienām. Nepārsniedziet
transprtlīdzekļa maksimālo kravnesību

Slēgta tipa komercauto
Slēgtie komercauto ir transportlīdzekļi, kuros vadītāja kabīni no kravas nodalījuma atdala fiksēta starpsiena. Autovadītāja kabīnei jābūt atsevišķai, ar kravas nodalījjumu nesaistītai ventilācijai. Kravas nodalījums var nebūt vēdināms. Pirms kravas izkraušanas ir svarīgi pārbaudīt vai kravas nodalījumā nav gāzu noplūde un izveidojusies bīstama atmosfēra. Kravas nodalījuma durvis veriet uzmanīgi. Nepārsniedziet transportlīdzekļa maksimālo kravnesību.

Pasažieru auto
Vieglie automobiļi ir paredzēti cilvēku pārvadāšanai un parasti nav domāti bīstamu vielu pārvadāšanai. Šie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar vienu ventilācijas sistēmu. Nepārsniedziet transportlīdzekļa maksimālo kravnesību. Nostipriniet kravu transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā. Nekad nelieciet to uz priekšējā sēdekļa vai aiz tā.
Turiet logus atvērtus un pārslēdziet ventilāciju, gaisa ņemšanai no ārpuses.

*Kravas nostiprināšanas piemēri

Droša gāzu balonu transportēšana – Pocket Safety Guide

 

Drošība & Vide