NOTEKŪDENS


Ūdens resursu izmantošanai jābūt gan ilgtspējīgai, gan rentablai. Notekūdeņu attīrīšanā, lai rūpīgi un ekonomiski attīrītu pat stipri piesārņotus notekūdeņus un atvieglotu to atkārtotu izmantošanu, lieto rūpnieciskās gāzes – skābekli un oglekļa dioksīdu.

Rūpniecības nozares