PROCESA ŪDENS


Ūdens tiek izmantots gandrīz katrā rūpnieciskās ražošanas nozarē – dažādu procesu norisei. Tomēr prasības procesa ūdens kvalitātei var ievērojami atšķirties, un attiecīgi arī attīrīšanas posmi, kas nodrošina šīs prasības var būt dažādi. Rūpnieciskās gāzes slāpeklis, skābeklis un oglekļa dioksīds palīdz nodrošināt optimālu kvalitātes procesa ūdeni.

Rūpniecības nozares