DZERAMAIS ŪDENS


Gāzes palīdz iegūt nevainojamas kvalitātes dzeramo ūdeni. Mūsdienās ūdens attrīšanas procesos lielā mērā izvairās no indīgu vai kodīgu ķīmisku vielu lietošanas. Tā vietā arvien vairāk tiek izmantotas divas rūpnieciskās gāzes: skābeklis un oglekļa dioksīds, kas abi ir ūdens dabīgā aprites cikla komponenti.

1 – UPE UN DAMBIS
2 – GRUNTSŪDEŅI

Rūpniecības nozares