CO2 ražošana


 

1 – ķīmiskā rupnīca | 2 – kompresors | 3 – filtrs | 4 – žāvētājs | 5- sašķidrinātājs | 6- destilēšanas tornis | 7-tvertne

I – Ķīmiskajā rūpnīcā, procesā atbrīvotais CO2 tiek novadīts, pirms tas izplūst atmosfērā caur dūmvadu.
Kompresorā CO2 tiek saspiests līdz aptuveni 20bar spiedienam.
II -Gāzu piemaisījumi tiek attīrīti filtrā.
III – žāvētājā gāze tiek atīrīta no mitruma
Sašķidrinātājā gāzveida CO2 aptuveni -30ºC temperatūrā pāriet šķidrā agreātstāvoklī.
IV – Destillācijas tornis paredzēts pēdējai attīrīšanai. Šeit CO2 tiek atbrīvots no vissmalkākajiem piemaisījumiem. Attīrīto CO2 savāc destilācijas torņa lejasdaļā
V – Gala produkts- augstas tīrības šķidrs CO2.

 

 

Produkti