TERMOPLASTIKAS UN ELASTOMERU KRIOGĒNĀ SMALCINĀŠANA


PROCESA APRAKSTS

Kriogēnais (šķidrais) slāpeklis vai oglekļa dioksīds materiālus atdzesē un padara trauslus – tā darbojas aukstā (kriogēnā) smalcināšana. Ar šo metodi var iegūt īpaši smalku materiāla graudainību, pie kam, saglabājot tā kvalitāti. Turklāt ievērojami palielinās dzirnavu caurlaides spēja. Jo īpaši siltumjutīgu vielu gadījumā, sasmalcināšanas procesa atdzesēšana ar kriogēnām gāzēm, novērš temperatūras paaugstināšanos, kas rodas dzirnavu motoru elektriskās enerģijas pārveidošanas rezultātā. Tas novērš materiāla kušanu un smalkās frakcijas pielipšanu.

GĀZU PIELIETOJUMS

Lai ātri un efektīvi pārvērstu smalkā pulverī izturīgus un elastīgus materiālus, ir nepieciešama efektīva kriogēnā smalcināšanas sistēma. Izejmatriāls vispirms ar piemērotu dzesēšanas līdzekli, piemēram, šķidro slāpekli, jāatdzesē līdz noteiktai temperatūrai, kas parasti ir zemāka par stikla pārejas temperatūru, vai elastīguma zaudēšanas robežu. No otras puses, smalcināšanas procesam jābūt pēc iespējas īsākam, jo apstrādājamjam materiālam, kas procesa laikā uzsilst, pateicoties malšanas ierīces enerģijas padevi, nevajadzētu deformēties, bet tikt sasmalcinātam.

 

  1. Šķidrā slāpekļa tvertne
  2. Smalcināšana
  3. Pirms
  4. Pēc

 

Kriogēnās smalcināšanas priekšrocības:

  • augstā caurlaides spēja samazina rašošanas izmaksas
  • parasti ir liela daļa smalka vai ļoti smalka materiālu, kas palielina produkta vērtību
  • zema energoietilpība, kas pazemina elektroenerģijas izmaksas
  • izvairīšanās no termiskajiem bojājumiem
  • smalcināšanas laikā ir novērsts putekļu eksplozijas un ugunsgrēka risks

MESSER RISINĀJUMS

Messer Group rīcībā ir šauri specializētas testēšanas iespējas, lai piedāvātu klientam procesa attīstības risinājumus, novērtējot ražošanas izmaksas vai ražojot paraugu partijas un tā iegūtu maksimālo ieguvumu. Qualified sample grinding is carried out using liquid nitrogen.

Visi smalcināšanas parametri, piemēram, caurlaides spēja, elektroenerģijas un slāpekļa patēriņš, kā arī daļiņu lieluma sadalījums tiek izmērīti, novērtēti un ir klientam pieejami. Iegūtos rezultātus var pārnest uz liela mēroga ražošanu.

Papildus malšanas parauga ražošanai var veikt ražošanas izmaksu aprēķinu ražošanas apstākļos un salīdzināt ar citiem smalcināšanas procesiem. Iespējama arī klienta esošo dzirnavu optimizācija. Var nodrošināt granudzesētājus, slāpekļa kontroles vārstus un temperatūras kontroli, lai veiktu testus ražotnē uz vietas.

Rūpniecības nozares