TERMOAPSTRĀDE – STIKLS & MINERĀLI


Termins “termoapstrāde” sevī ietver procesu, kurā materiāls, vai tā daļa tiek apzināti pakļauta apstrādei, kuras rezultātā mainās tās iekšējā temperatūra. Dažkārt apstrādājamo materiālu var papildus pakļaut citām fizikālajām un/vai ķīmiskajām apstrādēm. Termiskās apstrādes mērķis ir iegūt materiālam īpašības, kas nepieciešamas turpmākai apstrādei vai paredzētajam lietojumam.

Šī definīcija attiecas uz visiem termiskajiem, termo-ķīmiskajiem un termomehāniskiem procesiem, lai apstrādātu materiālus, kuru mehāniskās īpašības ir selektīvi jāmaina. Turklāt, šī apstrāde var ietekmēt materiāla virsmas izskatu. Šīs īpašības ir optimizētas strukturālās transformācijas uz materiāla virsmas vai visā materiālā un ķīmiskās izmaiņas uz virsmas.

Termiskā apstrāde notiek krāsnīs, kurās ir noteikts temperatūras režīms (sildīšanas, izturēšanas un dzesēšanas posmi), parasti izmantojot procesa gāzes atmosfēru, lai novērstu, piemēram, nevēlamu krāsas maiņu vai realizētu noteiktas ķīmiskas izmaiņas virsmā. Tā var mainīt, piemēram, deformējamību, cietību, stingrību, virsmas izskatu un noņemt atlikušos spriegumus.

Rūpniecības nozares