Notekūdeņu neitralizācija


PROCESA APRAKSTS

Inženiertehniskajos darbos (tuneļu rakšanā, zemūdens betonēšanā) parasti uzkrājas sārmaini notekūdeņi . Šie notekūdeņi jāneitralizē vēl pirms novadīšanas uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai nonākšanas ūdenstilpnēs.

GĀZU PIELIETOJUMS

Ar oglekļa dioksīdu (CO2) tiek veikta sārmainu notekūdeņu droša un ekonomiska neitralizācija. Videi draudzīgais oglekļa dioksīds novērš ūdens paskābināšanos un sāļu satura palielināšanos ūdenī.

CO2 priekšrocības, salīdzinājumā ar minerālajām skābēm

 • Droša un ērta pH kontrole;
 • Atkrīt rīcība ar bīstamām, agresīvām skābēm
 • nepalielinās sāļu daudzums;
 • ir novērta korozija, atkārtoti izmantojot attīrītos notekūdeņus
 • nav ieguldījumu izmaksu
 • zemas apkalpošanas izmaksas

MESSER RISINĀJUMS

Būvlaukuma notekūdeņu neitralizēšana ar Messer piedāvāto CO2 procesu ļauj sārmainos notekūdeņus droši un ekonomiski neitralizēt ar oglekļa dioksīdu. Lai ātri un pilnībā izšķīdinātu ūdenī CO2, Messer piegādā vietējiem apstākļiem vispiemērotākās tehnoloģijas. Šim nolūkam noderēs plašais Neutra produktu klāsts – sākot no gāzveida vai šķidra CO2 ieplūdes sprauslām līdz cauruļu reaktoriem un Neutrabox tehnoloģijai šķidrā CO2 iesmidzināšanai.

Messer piedāvā:

 • CO2 pieprasījuma noteikšana
 • Apstrādes procedūras izstrāde
 • Pilnīga CO2 sistēma ar uzglabāšanas tvertni, iztvaicētāju, dozēšanas iekārtu un padeves sistēmu
 • CO2 piegāde
 • izmēģinājumi
 • esošo iekārtu pārveidošana
 • Darbības uzraudzība
 • Atbalsts no mūsu vietējiem un starptautiskajiem ekspertiem
Rūpniecības nozares