BETONA DZESĒŠANA


PROCESA APRAKSTS

Betona (svaiga betona) sacietēšanas laikā šajā procesā tiek atbrīvots liels daudzums siltuma, jo šis ķīmiskais process ir eksotermiska reakcija.

Lai sasniegtu konstrukciju un sastāvdaļu funkcionalitāti, sacietēšanas laikā ir jāierobežo svaigā betona maksimālā temperatūra. Tādā veidā tiek novērstas termisko spriegumu radītā plaisas.

Atkarībā no laika apstākļiem betona temperatūra jāsamazina par 1 līdz 20 °C (vidēji: 5 °C).

GĀZU PIELIETOJUMS

Svaigu betonu, izmantojot kriogēnās gāzes, var atdzesēt vairākos veidos. To var veikt tiešā saskarē (piemēram, dzesēšana kravas automašīnas maisītājā) vai iepriekš atdzesējot izejvielas (cementa, akmeņu, smilšu un ūdens dzesēšana)

MESSER RISINĀJUMS

Atdzesējot cementu, autocisternā piegādātais cements tiek atdzesēts līdz vēlamajai temperatūrai, to uzglabājot cementa silosā uz vietas. Cementa tvertnes stāvvada priekšā ir uzstādīta īpaša sprauslu sistēma, kas ļauj sajaukt cementu un CO2 vai slāpekli. Šim nolūkam tiek samazināts cementa plūsmas šķērsgriezums, no vienas puses, lai radītu viendabīgu sajaukšanos ar dzesēšanas vidi, no otras puses – nepieciešamo izplūdes gāzu caurules tilpumu.

Šajā procesā dzesēšanas vide iztvaiko, un iegūtā gāze pārvietojas tvertnē ar cementu. Šādā veidā gāze turpina atdzesēt cementu, tādejādi izmantojot tās auksto enerģiju.

Gāzes novadīšana notiek, izmantojot esošo cementa tvertnes filtru sistēmu, ko jāparedz palielinātiem gāzes daudzumiem. Vairumā gadījumu šīs filtru sistēmas ir jāpagarina vai arī būvlaukumos var apvienot vairākas filtru sistēmas.

Dzesēšanas šķidruma pievienošana notiek, izmantojot divpakāpju kontroli. Šim nolūkam klientam ir jānodrošina atbilstošas temperatūras sensoru uzstādīšanas iespējas.

Jūsu ieguvumi:

  • Viegla uzstādīšana jau esošajās rūpnīcās
  • Kontrolēta aukstuma piegāde lielos daudzumos un īsā laikā
  • Ļoti augsts izlietotās dzesēšanas enerģijas patēriņš (> 98%)
  • Neietekmē betona kvalitāti
  • Iespējams kontrole betona temperatūru, sajaucot karstu un aukstu cementu
  • Augsta rentabilitāte