TIEŠS VEIDS, KĀ IZMANTOT GĀZES

Integrētos rūpnieciskajos kompleksos ar lielu skaitu lielapjoma klientu, piemēram, tērauda ražošanā vai ķīmiskajā un farmaceitiskajā rūpniecībā, gāzes, piemēram, skābekli vai slāpekli, var piegādāt centralizēti, izmantojot ELME MESSER GAAS būvētu un pārvaldītu cauruļvadu sistēmu.

INTELEĢENTAS KONCEPCIJAS GĀZES RAŽOŠANAI UZ VIETAS

Rūpnieciskās gāzes: tikpat svarīgas kā ūdens un elektrība

Iespējama praktiski neierobežota slāpekļa, skābekļa un argona piegāde, jo tie dabiski atrodas atmosfērā. Šīs gāzes, kā arī retās cēlgāzes gaisā, var iegūt, gaisa sadalīšanas ceļā.

KATRAI GĀZEI IR SAVS ĪPAŠAIS PIELIETOJUMS

Mūsdienās prasība pēc gaisa gāzēm un ūdeņraža rūpnieciskajos procesos ir tikpat pierasta kā prasība pēc ūdens un elektrības. Piemēram, skābekli plaši izmanto tērauda kausēšanas procesā, tas ir būtisks arī stikla rūpniecībā, un vides tehnoloģijās. Slāpekļa īpašības izmanto inertizācijai ķīmiskās, naftas ķīmijas un farmācijas rūpniecības procesos. Cēlgāze argons, ko iegūtst no atmosfēras gaisa, ieņem galveno lomu nerūsējošā tērauda ražošanā, un to izmanto arī kā attīrīšanas gāzi pusvadītāju ražošanā.

Ūdeņradi izmanto rūdīta leģētā tēraudu un oksīdu samazināšanai metāla kausējumā. To izmanto arī kā efektīvu degvielu stikla pulēšanai.

NEPIECIEŠANĀ TĪRĪBA UN APJOMS

Iekārtas gāzes ražošanai uz vietas (on-site), mērķtiecīgi uzstādīt tādu ražotņu tuvumā, kur pastāvīgi ir liels pieprasījums pēc rūpnieciskajām gāzēm. Uz vietas uzstādīta gāzu ražošanas iekārta nodrošina izdevīgu cenu un nepārtrauktu piegādi.

Atšķirīgās nozarēs nepieciešamais gāzu apjoms un tīrība ir atšķirīgi, un tas ir atkarīgs arī no izmantošanas veida. Tāpēc Messer piedāvā saviem klientiem piegādes koncepciju, kas ir precīzi pielāgota individuālām vajadzībām.

Pamatā ir divas gaisa sadalīšanas metodes:

  • kriogēnā
  • ne-kriogēnā.

KRIOGĒNĀ GAISA SADALĪŠANA


Kriogēnajās gaisa sadalīšanas iekartās atmosfēras gaisā esošās gāzes saatdala balstoties uz zemas temperatūras rektifikācijas principu, izmantojot gāzu atšķirīgās viršanas temperatūras.

GAISA SADALĪŠANAS IEKĀRTAS

Gaisa sadalīšanas iekārtas (ASU) parasti izmanto nozarēs, kas patērē lielu daudzumu skābekļa, slāpekļa un argona (tērauda ražošana, naftas ķīmijas rūpniecība, rafinēšana) .

Ar šāda tipa iekārtās gaiss vispirms tiek saspiests līdz aptuveni 6 bār spiedienam. Tālākajā procesā gaiss, molekulārajos sietos attīrīts no nevēlamām sastāvdaļām(galvenokārt oglekļa dioksīda un mitruma), nonāk siltummainī, kur tas tiek atdzesēts, līdz sašķidrināšanās temperatūrai. Tam seko gaisa rektifikācijas atsevišķās sastāvdaļās. Alternatīva iespēja ir šķidro produktu ražošana ar papildu dzesēšanu, izmantojot izplešanās turbīnas.

KRIOGĒNIE SLĀPEKĻA ĢENERATORI – ĪPAŠI IZDEVĪGS RISINĀJUMS

Sllāpeklis (N2) ir zināms ar savām aizsargājošajām īpašībām, tāpēc to bieži izmanto inertizācijai.

Lai apmierinātu klienta pieprasījumu pēc lielāka slāpekļa daudzuma par zemām izmaksām, Messer ir izstrādājis CryoGAN ģeneratoru, kas darbojas pēc kriogēnās gaisa sadalīšanas principa.

Šīm iekartām ir modulāra konstrukcija un iespejama dažāda jauda – no 200 Nm3/h līdz 5,000 Nm3/h.

CRYOGOX SKĀBEKĻA ĢENERATORI-SASPIESTS GAISS PAR SASPIESTĀM IZMAKSĀM

Ar CryoGOX skābekļa ģeneratoriem, Messer piedāvā rentablu, uzticamu, elastīgu un nesarežģītu skābekļa piegādi. Tie ir pieprasīti dažādās nozarēs – papīra un celulozes, stikla, keramikas, ķīmiskajā rūpniecībā un metalurģijā.

Arī šie ģeneratori ir balstīti uz kriogēnās gaisa sadalīšanas principu. Tie nodrošina klientam skābekļa padevi ar spiedienu līdz 20bar. Šīs koncepcijas galvenās priekšrocības ir augsta skābekļa tīrība (99,6%) un izmaksu ziņā efektīvas šķidrā slāpekļa ražošanas iespējas.

CryoGOX skābekļa ģeneratori ir izstradāti Messer atbilstoši klientu specifikācijām. Šādas iekārtas jauda – 85 līdz 400 metriskās tonnas dienā, spēj apmierināt lielāko daļu rūpniecības vajadzību.

KLIENTA IEGUVUMI NO KRIOGĒNĀS GAISA SADALĪŠANAS

  • Augsta skābekļa tīrība
  • Ļoti uzticama darbība
  • Zemas energoizmaksas
  • Paralēla šķidrā skābekļa un slāpekļa ražošana

NE-KRIOGĒNĀS GAISA SADALĪŠANAS IEKĀRTAS – GANDRĪZ VISĀM PRASĪBĀM


PSA iekārtas – gaiss ir viss, kas jums nepieciešams

PSA (Pressure Swing Adsorption) iekārtu darbības pamatā ir īpaši apstrādātu molekulāro sietu fiziskās adsorbcijas īpašības. PSA iekārtās no tīra un sausa gaisa ekonomiski izdevīgi iespējams iegūt N2 vai O2 ar tīrības pakāpi līdz 99.9% (nitrogen) and 93% (oxygen). Iekārtā gaiss tiek saspiests līdz 10 bar spiedienam, attīrīts un novadīts vienā no sistēmas tvertnēm, kas pildīta ar molekulāro sietu, vai oglekļa molekulārajiem sietiem (CMS), vai arī ceolītiem – atkarībā no nepieciešamās gāzes (O2 vai N2). Kamēr viena tvertne ir ekspluatācijā, otra tiek reģenerēta, samazinot spiedienu. Nevajadzīgās gāzes sastāvdaļas tiek atgrieztas atmosfērā.

VPSA iekārtas — izmaksu ziņā efektīvās skābekļa ražošanai

VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption) iekārtu darbība ir PSA procesa modifikācija. VPSA iekārta sastāv no kompresora, kas rada 1,5 bar virspiedienu un vakuumsūkņa, kas tiek izmantots reģenerācijas ciklā.

Membrānu iekārtas – slāpeklis ar vienu pieskārienu

Membrānu iekārtu darbība pamatā ir atšķirīgais ātrums ar kādu dažādas gāzes difundē cauri polimēru membrānai. Atmosfēras gaiss tiek filtrēts, saspiests līdz nepieciešamajam spiedienam, žāvēts un pēc tam izlaist caur membrānas modulim. Gaisa sastāvdaļas ar augstāku difūzijas ātrumu (O2 and CO2) ātrāk iekļūst polimēra membrānas šķiedrās, un kā galveno produktu iegūst ar slāpekli bagātinātu plūsmu. Iegūtā N2 tīrība gāzes plūsmā ir 93.0 – 99.5% un augstāk – atkarībā no efektivitātes.

Uzticama rezerves apgāde

Rezerves apgādes nodrošinājums gadījumam, ja rodas tāda nepieciešamība, ir kā glazūra uz kūkas jebkuram on-site risinājumam un ļauj klientam naktīs mierīgi gulēt attiecībā uz gāzes piegādi, pat situācijās kad rodas dīkstāves, elektroenerģijas padeves pārrāvumi vai citi neparedzēti notikumi. Katrs atsevišķs klients saņem drošu tehnisko gāzu piegādi no Messer, pat plānotas un neplānotas dīkstāves laikā.

KLIENTA IEGUVUMI NO NE-KRIOGĒNĀS GAISA SADALĪŠANAS

  • Zemas izmaksas – pateicoties mazam enerģijas patēriņam
  • Uzticamība – īaši izvēlēta iekārta un regulāra apkope ir būtiska nepārtrauktas darbības nodrošināšanai
  • Slāpeklis/skābeklis pēc vajadzības – ātra palaišana un vienkārša apkalpošana
  • Modulārās iekārtas – pārvietojamas un nelielas izmēru ziņā

ŪDEŅRAŽA RAŽOŠANA — TIKPAT INDIVIDUĀLA KĀ LIETOTĀJI


Messer piedāvā veselu virkni tehnoloģiju ūdeņraža un ūdens gāzes ražošanai – izvēlieties optimālo procesu atkarībā no vairākiem faktoriem. Tie ietver plānoto pielietojumu, apjomu un tīrību. No Messer eksperti labprāt sniegs jums informaciju par to.

Tvaika reformeri (pārveidotāji) kā izejvielu izmanto dabasgāzi, un to var izmantot gan ma zām, gan lielām ūdeņraža iekartām. Tā sauktajā tvaika reformēšanas procesā, izejvielas sajauc ar procesa tvaiku, uzkarsē līdz aptuveni 480°c un pēc tam sadala, niķeļa jonu katalizatora klātbūtnē. CO maiņas reaktorā, kurā reaģē oglekļa monoksīds (CO) ar H2O, veidojot H2 un CO2 (katalītiskā pārveidošana), ūdeņraža saturs reformētajā gāzē vēl palielinās.

Finālā ūdeņradis tiek attīrīts PSA iekārtā. PSA iekārtas izejā ir 15 līdz 30bar spiediens un gāzes tīrības pakāpe – līdz 99,9995%.

Uzņēmumiem, kam jau ir ūdeņraža apgāde, bet nepieciešama augstāka gāzes tīrības pakāpe, Messer piedāvā piegādāt ūdeņraža PSA iekārtu kā atsevišķu vienību. Viņi saņem ar ūdeņradi bagātinātu gāzes plūsmu un pārveido to augstas tīrības ūdeņradī (>99.999%).