Kriogēnās uzglabāšanas tvertnes


Patērētāju ar vidēju un lielu gāzes patēriņu apgādei ieteicams izmantot kriogēno (šķidro) gāzu piegādi.

Kriogēnās tvertnes ir paredzētas kriogēno gāzu uzglabāšanai ražošanas vietā (T1), gāzu transportēšanai (T2) un gāzes uzglabāšanai tās patēriņa vietā (T4). Gāze šķidrā veidā ir kompakta, – tādēļ transportēšana šādā veidā ir ļoti efektīva.

Pēc konstrukcijas visas kriogēnās tvertnes ir vakuuma tvertnes (termosi), ar vakuumma izolāciju.
Tvertņu uzpildīšanai tiek izmantotas vakuuma elastīgās šļūtenes (T3). Kriogēnās tvertnes uzpilda, iepildot šķidro gāzi tvertnes apakšējā vai augšējā daļā. Padeve tvertnes augšējā daļā samazina spiedienu tvertnē, mainot plūsmu uz apakšējo daļu, un otrādi. Lai izmērītu gāzes daudzumu spiedtvertnē, izmanto spiedienu starpības principu – starp gāzes spiedienu (P1) un šķidruma spiedienu (P2) . Ja patērētājam ir vajadzīga gāze gāzveida formā, izmanto atmosfēras iztvaikotājus, kuros notiek siltuma apmaiņa starp kriogēno gāzi un apkārtējo vidi. Izlaižot caur iztvaicētāju, šķidrā gāze iztvaiko, pārejot gāzveida stāvokli.

Lieliska iespēja nepārtrauktai apgādei, kurā praktiski nav jānodarbina klienta personāla.

Vai ieinteresēja? Sazinieties ar mums un uzziniet kas nepieciešams, lai uzstādītu kriogēno stacionāro tvertni jūsu uzņēmumā. Mēs palīdzēsim jums salīdzināt dažādu piegādes iespēju izmaksu efektivitāti un citas kriogēnās gāzes piegādes priekšrocības un trūkumus.

Produkti