TEHNISKĀS GĀZES


Optimizācijas veicināšana

Rūpnieciskajā ražošanā tehniskās gāzes ir tikpat svarīgas kā ūdens un elektrība. To īpašības un izmantošanas iespējas daudzos procesos nodrošina lielāku efektivitāti, drošību un rentabilitāti. Rūpnieciskajām gāzēm daudzviet ir izšķiroša loma arī produktu kvalitātes ziņā.

Visplašāk izmantotās rūpnieciskās gāzes ir acetilēns, argons, oglekļa dioksīds, skābeklis, slāpeklis un ūdeņradis. Messer piedāvā arī daudzus un dažādus maisījumus no šīm gāzēm.

 

KONTAKTI


Pārdošanas direktors
Romāns Žaleiko
Rūpnieciskie patērētāji, speciālās gāzes
Reģioni – Latgale un Rīgas reģions
E-pasts: Romans.Zaleiko@elmemesser.lv
Tel.: +371 67 355 445
Mob.: +371 26 574 948
Fax.: +371 67 355 446

Izpilddirektors
Jānis Bardulis
E-pasts: Janis.Bardulis@elmemesser.lv
Tel.: +371 67 355 445
Mob.: +371 26 491 498
Fax.: +371 67 355 446

TEHNISKĀS GĀZES


Produkti