GĀZES PĀRTIKAS RŪPNIECĪBAI


SVAIGUMA UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

Kvalitāte ilgāku laiku, vizuāla pievilcība un dzirkstošs svaigums – gāzes pārtikas rūpniecībā pilda dažādus uzdevumus. Galvenais mērķis gāzu izmantošanai ir iespējami ilgāk saglabāt produkta kvalitāti. Tādēļ gāzes pārtikas ražošanā tiek izmantotas bieži. Tipiskie gāzu pielietojumi ir sasaldēšana un iesaiņošana, atdzesēšana, sajaukšanas procesi un dzērienu karbonizēšana.

ELME MESSER GAAS pastāvīgi piedāvā jaunus izmantošanas veidus pārtikas rūpniecībā. Viens no tādiem piemēriem ir Variomix®, ko izmanto ātrai un precīzai produkta temperatūras kontrolei sajaukšanas procesā; cits – VarioSol®, ko izmanto pulverveida produktu ražošanai, vai “Siber System” – elastīga un inovatīva transporta dzesēšanas sistēma, ko izmanto, lai nodrošinātu nepārtrauktu svaigu un saldētu produktu aukstuma ķēdi

Gourmet – tas ir nosaukums, ar kuru ELME MESSER GAAS piegādā tīras gāzes un gāzu maisījumus pārtikas rūpniecībai. Šīs gāzes atbilst augstākajiem kvalitātes standartiem un visām saistošajām Eiropas tiesību normām pārtikas jomā, un protams, arī HACCP prasībām.

KONTAKTI


Menedžeris
Medicīnas gāzes & Pārtikas gāzes

Artūrs Puķītis
E-pasts: Arturs.Pukitis@elmemesser.lv
Mob.: +371 2466 9688

Kvalitātes vadītāja
IVS vadītāja

Ligita Treimane
E-pasts: Ligita.Treimane@elmemesser.lv
Tel.: +371 67 355 446
Mob.: +371 29 164 661
Fax.: +371 67 355 446

PĀRTIKAS GĀZES


Produkti