TERMOAPSTRĀDE – ČUGUNS & TĒRAUDS


Termins “termiskā apstrāde” sevī ietver procesu, kurā materiāls, vai tā daļa tiek apzināti pakļauta apstrādei, kuras rezultātā mainās tās iekšējā temperatūra. Dažkārt apstrādājamo materiālu var papildus pakļaut citām fizikālajām un/vai ķīmiskajām apstrādēm. Termiskās apstrādes mērķis ir iegūt materiālam īpašības, kas nepieciešamas turpmākai apstrādei vai paredzētajam lietojumam.

Šī definīcija attiecas uz visiem termiskiem, termo-ķīmiskajiem un termomehāniskiem procesiem, kas ietverti objekta apstrādē un ar ko tiek manītas materiāla mehāniskās īpašības. Turklāt, šī apstrāde var ietekmēt materiāla virsmas izskatu. Šīs īpašības ir optimizētas strukturālās izmaiņas uz materiāla virsmas vai visā materiālā un ķīmiskās izmaiņas uz virsmas.

Termoapstrāde parassti notiek krāsnīs ar noteiktu temperatūŗas maiņas režīmu (uzsildīšanas, izturēšanas un atdzesēšanas fāzes), un procesa gāzes atmosfēru parasti izmanto lai novērstu, piemēram, nevēlamu krāsas maiņu vai ķīmiski mainīt virsmu. Tādā veidā tiek mainīta materiāla deformēšanās spēja, cietība, izturība, virsmas stāvoklis un noņemti atlikuma spriegumi.

Rūpniecības nozares