PAPĪRA RAŽOŠANA


Papīru ražo speciālās papīra mašīnās, kā izejvielu izmantojot pārstrādātas augu šķiedras (mehāniski, ķīmiski-mehāniski vai ķīmiski pārstādātu celulozes šķiedras). Sākumā šķiedras tiek smalcinātā veidā sajauktas ar citām izejvielām un izšķīdinātas ūdenī, tad – pēc turpmākas atšķaidīšanas un padarot ūdens / šķiedras maisījumu pēc iespējas viendabīgu, novadītas uz presēšanu. Tālāk suspensija tiek nogādāta uz sietu, kur notiek lokšņu veidošana, un notiek pirmais atūdeņošanas solis. Tālākā atūdeņošana notiek presēs un žāvēšanas iekārtās. Lielākā daļa ūdens, ko izmanto papīra ražošana, papīra mašīnas ūdens kontūrā tiek reģenerēta.

Rūpniecības nozares