BERAMO MATERIĀLU ŠOKA SASALDĒŠANA


PROCESA APRAKSTS

Pret temperatūru jutīgus beramos materiālus, materiālus, kuriem ir tendence salipt augstās temperatūrās vai tādus materiālus, kas zemās temperatūrās iegūst vēlamās īpašības, var atdzesēt un/vai sakausēt, izmantojot šķidro slāpekli vai oglekļa dioksīdu. Ar šo metodi var sasniegt ļoti zemu materiāla temperatūru.

GĀZU PIELIETOJUMS

Šķidrā slāpekļa viršanas temperatūra ir -196 °C pie atmosfēras spiediena 1bar. Produkta dzesētājā (vairumā gadījumu tas ir lāpstiņveida maisītājs), beramais materiāls nonāk tiešā saskarē ar šķidro slāpekli. Tādejādi notiek ļoti laba siltuma pārnese no cietā neiepakotā materiāla uz šķidro slāpekli, ir iespējams sasniegt lielas temperatūru atšķirības īsā dzesēšanas laikā.

Beramo materiālu kriogēnā šoka sasaldēšanas mērķi:

  • Ātra atdzesēšana pat līdz ļoti zemām temperatūrām
  • Beramie materiāliem, kuriem ir nosliece uz salipšanu, ir brīvi plūstoši un dozējami
  • Pozitīvas šūnu struktūras izmaiņas
  • Siltuma radītu bojājumu novēršana

MESSER RISINĀJUMS

Messer Group rīcībā ir specializētas testēšanas iespējas, lai noteiktu maksimāli pierotu risinājumu un novērtētu dzesēšanas izmaksas. Kvalificētas dzesēšanas testus var veikt, izmantojot šķidro slāpekli. Visi smalcināšanas parametri, piemēram, caurlaides spēja, elektroenerģijas un slāpekļa patēriņš, kā arī daļiņu lieluma sadalījums tiek izmērīti, novērtēti un ir klientam pieejami.

Dzesēšanas testus var realizēt arī pie klienta uz vietā. Varam piedāvāt arī granulēti dzesētājus, slāpekļa kontroles vārstusi un temperatūras kontroles ierīces.

Rūpniecības nozares