IESPIEDSHĒMU PLĀTŅU LODĒŠANA


PROCESA APRAKSTS

Elektronisko mezglu ražošana tiek veikta, izmantojot dažādas lodēšanas tehnikas. Vairumā gadījumu elektroniskie mezgli (iespiedshēmu plates) tiek ražoti, izmantojot plūsmas un viļņveida vai selektīvās lodēšanas iekārtas.

Vērojama tendence, turpināt komponentu un iespiedshēmu plašu miniaturizēšanu, izmantojot jaunās paaudzes aktīvās sastāvdaļas (BGA, CSP, COD, DCP) un ieviešot bezsvina lodēšanas materiālus, kas rada pieaugošo pieprasījumu pēc augstas kvalitātes lodēšanas materiāliem un procesu reproducēšanas.

Tas palielina prasības attiecībā uz lodēšanas procesiem.

Tajā pašā laikā, ne mazāk svarīgi ir ietaupīt palīgmateriālus un enerģiju, kas vajadzīga, lai tos ražotu.

GĀZU PIELIETOJUMS

Rūpniecisko gāzu izmantošana apvienojumā ar jaunām šo procesu tehnoloģijām piedāvā veiksmīgus risinājumus:

Inertējot lodēšanas atmosfēru ar slāpekli, tiek novērsta metāla virsmu oksidēšanās. Uzlabojot virsmas mitrināšanu, lodēšanas laikā, kas ievērojami samazinās lodēšanas defektu skaits un palielinās lodējuma kvalitāte. Kopumā, slāpekļa izmnatošana palielina procesa drošību, ražību un paplašina lodēšanas iekārtu pielietojumu.

Zema atlikuma lodēšanas pastas izmantošana iespējama tikai ar slāpekli vai aktīvām gāzēm (ūdeņradis). Tas novērš sarežģīto tīrīšanas procesu.

ELME MESSER GAAS RISINĀJUMI

Papildus inerto gāzu, īpaši slāpekļa, izmantošanai lodēšanas sistēmu inertēšanā, Messer piedāvā arī viļņveida lodēšanas sistēmu modernizēšanu lodēšanas virsmas inertizācijai.

Aktīvo gāzu izmantošana ne tikai novrš oksīdu veidošanos ražošanas procesā, bet arī samazina jau esošos oksīdus.

Piekšplānā visiem pielietojumiem lodēšanas atmosfēras inertizācijai, vienmēr ir stabila un zema skābekļa-slikta lodēšanas atmosfēra. Turklāt ELME MESSER GAAS piedāvā saviem klientiem visaptverošu pakalpojumu paketi. Papildus skābekļa mērīšanas ierīču nodrošināšanai, tas ietver arī atlikušā skābekļa koncentrācijas pārbaudi kā funkciju no izmantotā slāpekļa daudzuma. Messer piedāvā arī tehnoloģisku atbalstu attiecībā uz “inerto gāzes lodēšanu”

ELME MESSER GAAS ir izstrādājis tehnoloģiju, lai izmantotu auksto enerģiju, kas rodas šķidrā slāpekļa iztvaicēšanas laikā, lai atdzesētu Reflow sistēmas un ražošanas telpas. Tas “pārsūta” iegūto dzesēšanas enerģiju mūsu klientu dzesēšanas ūdens ķēdē.

Jūsu ieguvumi:

  • Labāka mitrināšana
  • Augsta lodējuma savienojuma kvalitāte
  • Labāka lodētspēja
  • Mazāks plūsmas atlikums
  • Nepieciešams mazāk lodējuma un plūsmas
  • Vieglāka uzturēšana
  • Mazāka apstrāde
  • Vieglāka lodējuma savienojumu apskate
  • Lielāka procesa uzticamība
  • Izmaksu ietaupījums

 

Rūpniecības nozares